Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Sự hài lòng của người bệnh là trách nhiệm của chúng tôi !

GỌI CẤP CỨU: 0203-3696-466

Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.

BAN GIÁM ĐỐC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 Giám đốc và các Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

  1. Giám đốc Bệnh viện: Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Minh Cường

–  Phụ trách chung mọi hoạt động của Bệnh viện và trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ sau:- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng; xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tuyên giáo; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính;

– Là chủ tài khoản bệnh viện;

– Trưởng Ban điều hành hoạt động xã hội hóa của bệnh viện;

– Công tác quan hệ và hợp tác quốc tế;

– Công tác quản lý chất lượng bệnh viện;

– Công tác tổ chức cán bộ;

– Công tác xây dựng cơ bản và kế hoạch phát triển bệnh viện;

– Công tác thu, chi viện phí; Quyết định các khoản chi thường xuyên;

– Đại diện ký các hợp đồng kinh tế;

– Theo dõi, quản lý toàn diện phòng Quản lý chất lượng – Chăm sóc khách hàng và theo dõi các phòng: phòng Tài chính kế toán, phòng Tổ chức – Hành chính.

– Công tác đào tạo thuộc các phòng được phân công phụ trách.

  1. Phó Giám đốc: Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Duy Long

– Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:- Ủy nhiệm chi khi có Giấy ủy quyền của Giám đốc;

– Phụ trách công tác y đức và tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế;

– Công tác khám chữa bệnh theo yêu cầu;

– Quan hệ và hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương;

– Công tác điều dưỡng;

– Vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh.

– Công tác vật tư, trang thiết bị y tế;

– Công tác Công đoàn.

– Công tác Đoàn Thanh niên.

– Công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ;

– Là Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

– Theo dõi, quản lý các khoa, phòng: phòng Vật tư – Thiết bị y tế, phòng Điều dưỡng, khoa Gây mê hồi tỉnh và khối Sản

– Công tác đào tạo thuộc các khoa được phân công phụ trách.

  1. Phó Giám đốc: Thạc sỹ, bác sĩ Phạm Thị Hằng

– Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:- Ủy nhiệm chi khi có Giấy ủy quyền của Giám đốc;

– Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện;

– Công tác vệ sinh môi trường và quản lý chất thải y tế;

– Công tác phòng chống dịch bệnh;

– Công tác tiêm chủng;

– Công tác quân – dân y kết hợp;

– Công tác quản lý lao động và bảo hộ lao động;

– Theo dõi quản lý khối Nhi, khoa Dinh dưỡng, tiết chế, khoa Các bệnh nhiệt đới, khoa Hồi sức tích cực, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Khám bệnh, phòng khám số 2.

– Công tác đào tạo thuộc các khoa, phòng được phân công phụ trách.

  1. Phó Giám đốc: Thạc sỹ, bác sĩ Bùi Hải Nam

– Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:- Công tác bảo hiểm y tế;

– Công tác dược;

– Công tác phòng chống thảm họa, thiên tai;

– Công tác chỉ đạo tuyến;

– Theo dõi, quản lý các khoa, phòng: phòng Kế hoạch tổng hợp, khoa Ngoại – Chuyên khoa, khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng; khoa Dược, khối Xét nghiệm.

– Công tác đào tạo thuộc các khoa, phòng được phân công phụ trách.

 

 

HỎI ĐÁP VÀ PHẢN ÁNH DỊCH VỤ

Bệnh viện sẽ giải đáp các câu hỏi và trả lời phản ánh sớm nhất đến quý bệnh nhân.