Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Sự hài lòng của người bệnh là trách nhiệm của chúng tôi !

GỌI CẤP CỨU: 0203-3696-466

Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG KẾ TOÁN

1.Thành lập : 2016 trên cơ sở tiền thân là Bộ phận Tài chính trực thuộc Phòng Tổ Chức- Hành Chính – Tài Vụ được thành lập năm 2014.

2.Chức năng nhiệm vụ:

 

-Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi và tổ chức từng hoạt động cụ thể của bệnh viện. -Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo đúng quy định. -Thục hiện các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định : Lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu – chi của bệnh viện. -Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán,tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản. Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định. -Tổng kết tình hình, số liệu kết quả, hoạt động của Bệnh viện.

3.Đội ngũ nhân lực hiện có:

 Gồm 18 người bao gồm 01 Trưởng phòng- Kế toán trưởng Th.s Lê Thị Dung, 01 Phó phòng Th.s Trần Thị Thanh Hiếu và 15 nhân viên đang làm việc tại bệnh viện và 01 nhân viên đang tu nghiệp, nâng cao trình độ tại nước ngoài.

4.Thành tích đạt được:

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ( 2018, 2020).

Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế ( 2016, 2018).

Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế.

5.Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:

Th.s Lê Thị Dung ( Từ 2014 đến nay)

HỎI ĐÁP VÀ PHẢN ÁNH DỊCH VỤ

Bệnh viện sẽ giải đáp các câu hỏi và trả lời phản ánh sớm nhất đến quý bệnh nhân.