Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Sự hài lòng của người bệnh là trách nhiệm của chúng tôi !

GỌI CẤP CỨU: 0203-3696-466

Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 1. Thành lập:

Tiền thân là Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-SYT ngày 10/02/2014 của Sở Y tế Quảng Ninh.

Tổ chức lại thành phòng Tổ chức – Hành chính theo Quyết định số 474/QĐ-SYT ngày 29/5/2015 của Sở Y tế Quảng Ninh.

Tái lập, và thực hiện cơ cấu, chức năng nhiệm vụ theo quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh.

2.Chức năng, nhiệm vụ:

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

 • -Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực.
 • -Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ.
 • -Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng
 • -Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ
 • -Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế cho cán bộ, công nhân viên bệnh viện.
 • -Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị.
 • -Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện
 • -Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện,
 • -Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
 • -Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
 • -Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh).
 • -Đảm bảo công tác trật tự trị an chung.

3.Đội ngũ cán bộ:

Hiện tại, phòng có 21 người, gồm 01 Trường phòng (Th.s Trần Trương Diễn) 02 Phó phòng (Ths Lê Thùy Hương; Ths Nguyễn Thị Phương Quỳnh) và 18 nhân viên.

4.Thành tích nổi bật:

Bằng khen của Bộ Y tế năm 2018

Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh năm 2019

Giấy khen Sở Y tế 02 năm liền (2017, 2018)

Giấy khen của Công an tỉnh Quảng Ninh năm 2016

5.Trưởng các đơn vị qua các thời kỳ:

– Ths Trần Trương Diễn (2014 đến nay)

HỎI ĐÁP VÀ PHẢN ÁNH DỊCH VỤ

Bệnh viện sẽ giải đáp các câu hỏi và trả lời phản ánh sớm nhất đến quý bệnh nhân.