Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Sự hài lòng của người bệnh là trách nhiệm của chúng tôi !

GỌI CẤP CỨU: 0203-3696-466

Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.

Khoa Hồi Sức tích cực

I.Thành lập: Tiền thân là Khoa Hồi sức Cấp cứu được hình thành từ những ngày đầu hoạt động của bệnh viện. Theo quyết định số 3646/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được kiện toàn lại thành Khoa Hồi sức tích cực.

II.Chức năng nhiệm vụ :

Khoa hồi sức tích cực sẽ hoàn toàn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và cũng cần chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

Phối hợp điều trị hoặc hỗ trợ về chuyên môn cho các khoa lâm sàng, cận lâm sáng khác trong bệnh viện nếu cần thiết.

Tham gia chung vào công tác đào tạo cán bộ trong  toàn bệnh viện.

Tham gia nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng các khoa học tiên tiến, hiện đại đó vào khoa hồi sức tích cực.

Giải quyết các cấp cứu thông thường.

Tiếp tục cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh tuyến trước chuyển về, người bệnh nặng của các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

Đối với những trường hợp có tình trạng nặng, quá khả năng chuyên môn của khoa thì cần hội chẩn, mời tuyến trên hoặc tiến hành nhanh chóng công tác chuyển người bệnh lên tuyến trên.

Tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện và tiếp nhận các cấp cứu hàng loạt.

III: Đội ngũ nhân lực: 17 người

IV: Thành tích đạt được:

V: Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:

1.BS CKII Dương Văn Linh

2.BS CKI Hoàng Tùng

HỎI ĐÁP VÀ PHẢN ÁNH DỊCH VỤ

Bệnh viện sẽ giải đáp các câu hỏi và trả lời phản ánh sớm nhất đến quý bệnh nhân.