Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Sự hài lòng của người bệnh là trách nhiệm của chúng tôi !

GỌI CẤP CỨU: 0203-3696-466

Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.

Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

báo giá các mặt hàng thuốc

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày

Thông tin đấu thầu

báo giá các mặt hàng thuốc

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày

Thông tin đấu thầu

báo giá các mặt hàng thuốc

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày

HỎI ĐÁP VÀ PHẢN ÁNH DỊCH VỤ

Bệnh viện sẽ giải đáp các câu hỏi và trả lời phản ánh sớm nhất đến quý bệnh nhân.