Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Sự hài lòng của người bệnh là trách nhiệm của chúng tôi !

GỌI CẤP CỨU: 0203-3696-466

Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Công văn số 78/BVSN-TCKT ngày 22/02/2023 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh về việc hoàn thiện đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án sử dụng Tài sản công vào mục đích cho thuê của Bệnh viện Sản  Nhi tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-BVSN ngày 23/10/2023 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt giá khởi điểm tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-BVSN ngày 04/12/2023 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá tài sản, tiêu chí đối với các tài sản công tổ chức đấu giá cho thuê và tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá theo các nội dung cụ thể như sau:

  1. 1 Tên, địa chỉ của Người có tài sản đấu giá:

– Tên đơn vị: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

– Địa chỉ: Khu Minh Khai, phường Đại Yên, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

– Điện thoại: 0203.3693568

  1. 2. Thành phần hồ sơ gồm:

Hồ sơ đăng ký tham gia (bảo đảm đầy đủ thông tin, dữ liệu để chấm điểm) bao gồm:

  • Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của đơn vị (Đăng ký kinh doanh, hoạt động hoặc quyết định thành lập, thẻ đấu giá viên, chứng chỉ hành nghề đấu giá, ….);
  • Phương án đấu giá tài sản;
  • Báo giá thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá.
  1. 3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/12/2023 đến 16h30 ngày 08/12/2023.

– Hồ sơ có thể nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc qua đường bưu điện. Người đến nộp hồ sơ trực tiếp phải mang theo giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân còn hiệu lực.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – điện thoại: 0363.111.204 (Mrs.Huế)

– Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh sẽ không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo!

Thông tin chi tiết xem tại đây: thong bao lua chon to chuc dau 4.12

HỎI ĐÁP VÀ PHẢN ÁNH DỊCH VỤ

Bệnh viện sẽ giải đáp các câu hỏi và trả lời phản ánh sớm nhất đến quý bệnh nhân.