Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Sự hài lòng của người bệnh là trách nhiệm của chúng tôi !

GỌI CẤP CỨU: 0203-3696-466

Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.

Về việc xin báo giá các mặt hàng thuốc

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5303/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Văn bản số 3252/SYT-NVD về việc triển khai đấu thầu mua sắm thuốc năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 ngày 09/8/2023 của Sở Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ Công văn số 39/TTKN-KHTC&TCHC ngày 08/4/2024 của Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Ninh về việc mua sắm các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2024-2025 chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Công văn số 390/BVSN-KD ngày 02/4/2024 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh về việc mua thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu năm 2024-2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị ngày 01/04/2024 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời gian chờ kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm thuốc (chi tiết theo phụ lục I đính kèm).

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các thuốc trên báo giá và cung cấp thông tin theo mẫu tại phụ lục II.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 09/04/2024 đến hết ngày 11/04/2024.

Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Điện thoại liên hệ: 02033.696.568.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

Nội dung chi tiết xem tại đây: CV 431.Xin báo giá thuốc.signed

HỎI ĐÁP VÀ PHẢN ÁNH DỊCH VỤ

Bệnh viện sẽ giải đáp các câu hỏi và trả lời phản ánh sớm nhất đến quý bệnh nhân.