Tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam nhận định: Dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023, có thể xuất hiện các biến chủng vi rút mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, tại Việt Nam vẫn cần […]