Tử cung bất thường có thể gây hiếm muộn

Tử cung là bộ phận sinh sản quan trọng nhất của phụ nữ, khi có sự bất thường ở tử cung không chỉ gây ảnh hưởng về sinh lý mà còn là nguyên nhân gây nên tình trạng hiếm muộn ở phụ nữ. Những bất thường ở tử cung có nhiều loại, có khi là […]