SAU SINH MỔ BAO LÂU THÌ VẾT MỔ SẼ LÀNH?

Sinh mổ là biện pháp được lựa chọn trong một số trường hợp vì lý do y khoa mà tiên lượng cuộc sinh thường qua ngả âm đạo tỏ ra không an toàn cho sản phụ cũng như em bé hoặc được chỉ định sinh mổ vì lý do khẩn cấp liên quan đến sức […]