Niềm vui người thầy thuốc

 Nghề Y là một nghề đặc biệt, bởi liên quan đến sức khỏe con người. Áp lực trong nghề là rất lớn, dịch bệnh thì “ vô hình”, mô hình bệnh tật thì thay đổi. Nhưng vượt lên tất cả, như nhiều y, bác sĩ đã từng tâm sự: Không có niềm hạnh phúc nào […]