Da kề da: Điều kỳ diệu nhất dành cho các bé

1. Những hiệu quả tuyệt vời: Tiếp xúc da kề da là đặt bé không mặc quần áo nằm trên ngực hoặc bụng trần của mẹ. Mặt, ngực, bụng và chân của bé được áp sát người mẹ, không có khoảng cách, cho đầu bé nghiêng một bên áp sát vào lòng mẹ. Phương pháp […]