Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tổ chức tập huấn: “Giao tiếp thấu cảm thông qua hoạt động hướng dẫn – Giáo dục người bệnh hiệu quả”

Nhằm nâng cao nhận thức của nhân viên y tế trong bệnh viện về tầm quan trọng của giao tiếp thấu cảm thông qua hoạt động hướng dẫn, giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân; Đồng thời cung cấp cấp thêm công cụ, các phương pháp hỗ trợ giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp […]